Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu şirketimizi ziyaret etti.  Genel Müdürümüz Ziya Gökmen Togay’ın ağırladığı Başkanımız, İSTON çalışanları ile tanışarak, çalışmalarında başarılar diledi.

 

 

 

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle Saraçhane’de İBB ailesiyle bir araya geldi. Genel Müdürümüz Ziya Gökmen Togay Saraçhane’deki programın öncesinde, İSTON çalışanları ile bayramlaştı.”

 

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Genel Müdürümüz Sayın Ziya Gökmen Togay’ın da aralarında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst yönetimini, düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıttı.
Göreve başlayan Genel Müdürümüz Sayın Togay’a aramıza hoş geldiniz diyor, görevinde başarılar diliyoruz…

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel kurulu 22.03.2019 Cuma günü saat 11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirelecektir.

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel kurulu 30.03.2018 Cuma günü saat 11:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Cuma günü  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirelecektir.

 

Gündemi İndir

 

 

‪Fortune Türkiye Dergisi tarafından yayımlanan 2016 bilanço araştırma rakamlarına göre; İSTON Türkiye’nin ilk 500 büyük kuruluşu arasında yer aldı...

 

 

 

Genel Müdürümüz Deniz Demir Libya Dışişleri Temsilcisi Ahmed Abdülkadir Abdullah Albukhari başkanlığındaki heyeti ağırladı. Yerel yönetim üst düzey temsilcilerinin de bulunduğu heyete İSTON’un faaliyetlerini anlatan bir sunum yapıldı.

 

 

 

15 Temmuz’da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılmaya çalışılan işgal ve darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara ve havalimanlarına çağırmasıyla başlayan kutlu nöbetimizi 27 gün boyunca yorulmadan, aynı azim ve kararlılıkla tuttuk. Halkımız, vatanperver polis ve askerlerimizin canını ortaya koymasıyla hain işgal ve darbe kalkışmasını Allah’ın bize verdiği iman ve güç ile bertaraf ettik.15 Temmuz akşamından bu yana düşmana, vatanımıza ve milletimize kast eden hainlere karşı 27 gün boyunca kutlu bir nöbet tuttuk. 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile de nöbetimizi taçlandırdık. 

 

İSTON ailesi olarak 27 gün boyunca Saraçhane’de “15 Temmuz Şehitleri Caddesi”nde kutlu nöbetimizi ara vermeden, aynı azim ve kararlılıkla sürdürdük. Başta Genel Müdürümüz Deniz Demir, Yöneticilerimiz, tüm çalışanlarımız ve aileleriyle sürdürdüğümüz kutlu nöbetimizi 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızın Beştepe Külliyesinde yaptığı konuşma ile noktaladık. Milli birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği bu günlerde biz de İSTON ailesi olarak birbirimize kenetlendik.

 

Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, demokrasi nöbetlerine virgül koyduk fakat ruh dünyamızdan, gönül dünyamızdan bu nöbetleri çıkarmayacağız. İSTON ailesi olarak, hain darbe girişimini kınıyor, Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

 

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen 3. Mavi Baret Yarışması’nda, İSTON Tuzla ve Göztepe Tesislerimizle ilk 10’da yer aldık. Düzenlenen törende Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Veysel Karani Pekdemir, Asya Yakası Tesisler Müdürümüz Hakan Aybar ve Asya Yakası Hazır Beton Üretim Şefimiz Ahmet Gök hazır bulundu.

İSTON Hadımköy ve Tuzla Kalite Kontrol Laboratuvarları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen laboratuvar tetkiki sonucunda, TSE Onaylı Laboratuvar olmaya hak kazandı.

Tuzla Kalite Kontrol laboratuvarında 29, Hadımköy Kalite Kontrol Laboratuvarlarında ise 20 farklı agrega ve beton deneyi, Yapı Sektörü Kapsamında Kullanılan Onaylı Laboratuvarlar Deneyi Listesi’nde yayınlandı.

Tuzla Kalite Kontrol Laboratuvarında 29, Hadımköy Kalite Kontrol Laboratuvarında 20 ve Yenibosna Beton, Zemin ve Araştırma Laboratuvarında 16 deney olmak üzere İSTON, toplam 65 deneyde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edildi. Uluslararası geçerliliği olan akredite deneylerden 17’si ülkemizde sadece İSTON laboratuvarlarında yapılabiliyor.

TSE tarafından tetkik edilen İSTON Yenibosna Beton, Zemin ve Araştırma Laboratuvarı’nın TSE onaylı laboratuvar belgelendirme süreci ise devam ediyor.

1155454Fortune Türkiye Dergisi’nin 2012 yılı net satışlar üzerinden yaptığı sıralamaya göre İSTON, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer aldı. Genel sıralamada 489. olan İSTON, 247.940.118 TL’lik aktif toplamı ile 316. sırada yer alırken, 160.083.591 TL’lik öz kaynakları ile 211. oldu. İSTON, şirketlerin temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralandığı ilk 500 büyük firma arasında satış karlılığı itibariyle 212. olurken, ihracat yapan kuruluşlar arasında 367. sırada yer aldı. Ürünlerini yurt dışına da ihraç eden İSTON, 800’ü aşkın ürün çeşidi, Avrupa Birliği ortaklığı ile yürütülen Ar-Ge projeleri, çağdaş kentsel donatı tasarım ve projeleri ile altyapı ve üstyapı için hizmet üretiyor.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2016 Cuma günü, saat: 11:00’da Fevzipaşa Cad.Emir Buhari Sokak No:4-4/1 Fatih/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiliye haiz vekil ve temsilcileri vasıtasıyla toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 10. 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini geçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
 11. TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 12. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

TEMSİLCİLİK BELGESİ
İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI’NA

Hissedarı bulunduğumuz İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 08.04.2016 Cuma günü saat:11:00’de Fevzipaşa Cad.Emir Buhari Sokak no:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda, yapılacak olan, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda adımıza izafeten hazır ve tam yetki ile taahhütte bulunmak ve namımıza oy vermek hakkına haiz olmak üzere Sn………………………………….’nu vekil tayin ettiğimizi ve kendisinin sözü geçen Olağan Genel Kurul Toplantısında vereceği oyların şekil, mahiyet ve miktarı ne olursa olsun, doğrudan doğruya müessesemizden sadır olmuş gibi telakki edeceğimizi bildiren bu temsilcilik belgesi tanzim edilerek sunulmuştur.

Saygılarımızla

VEKALETİ VERENİN:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, Vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Lüksemburg’da Yapılacak Olan “2015 Yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Yarışması’nda” Türkiye adına yarışmaya “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” hak kazandı.

Bu yıl 10.’su gerçekleşecek olan ve AB ülkeleri, İzlanda, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’deki kamu kurumlarının projeleri ile katıldığı “2015 Yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Yarışması’nda” ülkemizi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM yürütücülüğünde İSTON, İSTAÇ, ve İSFALT, AKÇANSA proje ortaklığında “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye çapında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) ulusal koordinasyonunda gerçekleştirilen “2015 YILI AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI” ulusal elemelerine, toplam 22 proje başvurmuş ve yapılan değerlendirmede yarışmanın “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” kategorisinde projemizin Türkiye adına ödüle aday proje olmasına karar verilmiştir.

Ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden belirlenen adaylar arasında ödüle layık bulunanlar 18-20 Kasım 2015 tarihinde Lüksemburg’da Avrupa KOBİ Haftası kapsamında düzenlenecek olan “SME Assembly” etkinliğinde açıklanacak.