Misyonumuz

Deneyim ve teknolojiyi kullanarak kentsel altyapı ve üstyapıya yönelik özgün tasarım ve uygulamalar ile kaliteli ürün ve hizmetler sunmak

Vizyonumuz

Kent mimarisinde yerelde sektör ile birlikte anılan lider kurum, uluslararası arenada güçlü bir marka olmak

İlkelerimiz

İSTON A.Ş. bünyesinde ulaşılmaya çalışılan amaçlar ve bu amaçlara yönelik olarak yürütülecek faaliyetler aşağıdaki temel kurumsal ilkelerle çelişkili olamaz:

Temel İlkeler

Kalite ve Teknoloji Odaklı Olmak
Sektörel Gelişimde Öncü Olmak
Müşteri Odaklı Olmak
Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip Olmak
Bütüncül Olmak
Sosyal Yararlılık Gözetmek
Çevreye Duyarlı Olmak