Hazır Beton

Ürün Kodu Ürün İsmi Ürün Kodu Ürün İsmi
400 04 010000 200 Grobeton (200) 400 02 010000 300 Şap Betonu
400 04 010000 250 Grobeton (250) 400 02 010000 300 Şap Betonu (Mıcırlı)
400 01 010000 016 C 16/20 Hazır Beton 400 03 010000 016 C 16/20 Brüt Hazır Beton
400 01 010000 020 C 20/25 Hazır Beton 400 03 010000 020 C 20/25 Brüt Hazır Beton
400 01 010000 025 C 25/30 Hazır Beton 400 03 010000 025 C 25/30 Brüt Hazır Beton
400 01 010000 030 C 30/37 Hazır Beton 400 03 010000 030 C 30/37 Brüt Hazır Beton
400 01 010000 035 C 35/45 Hazır Beton 400 03 010000 035 C 35/45 Brüt Hazır Beton
400 01 010000 040 C 40/50 Hazır Beton 400 06 010000 002 Püskürtme Beton (SHOTCRET) Kuru Karışım
400 05 010000 040 Kendinden Yerleşen Beton

Hazır Beton Ürün Güvenlik Bilgi Formu