– Performans verileri, aşağıda listelenen konuları kapsamaktadır.

– Klinker içeriği

– ikincil Malzemelerin kullanımı

– İçme suyu kullanımı

– Olaylar/yaralanmalar/kazalar

– Çalışan sağlığı ve refahı

– Güvence Görüş Raporu Görüntüle 
– 2019 KPI Raporu İndir