Genel Müdür Sunuş

Merhaba

Kentler yaşamdaki dönüşümün hayat bulduğu çok büyük organizmalardır. Bu sebeple kentsel yönetim bir sistemin işleyişinin yönetimi anlamına gelmektedir. Sistemi oluşturan tüm yapıların ve bu yapılar arasındaki ilişkilerin kentteki canlı yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmesi önemlidir. Artan nüfusun da etkisiyle milyonlarca insanın yaşadığı günümüz şehirlerinde kamusal açık alanlarda mobilite her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sebeple kentsel yönetime bütünsel yaklaşmak bir zorunluluk halini almıştır.

Dijital teknolojinin kentsel işleyişte çok büyük bir alan kapladığı günümüzde ‘akıllı şehirler’ konsepti ile tüm sistem birbirine entegre hale gelmiştir. Yeni çağın gerçekleri ile uyumlu olarak kentlinin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılamak bir başka önemli noktadır. Yaşamın çehresi böylesine hızlı ve belirgin şekilde dijitalleşirken teknoloji ile uyumlu aynı zamanda kentliye nefes aldıran çözümler üretmek de medeniyetin gelişimi için önem taşımaktadır.

İSTON olarak; başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarını kaliteli ürünlerimiz ve estetik tasarımlarımız ile karşılamayı temel faaliyet amacı olarak belirlemiş bulunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir iştiraki olarak taşıdığımız kamusal sorumluluğumuzun yanı sıra yapı sektöründe hizmet standardının gelişimine yönelik bir misyona sahibiz. Zira sağlıklı bir kentsel gelişim, şehre hizmet eden ve üretim yapan tüm paydaşların ortak kalite anlayışı çerçevesinde daha tutarlı ve amaca yönelik hareket etmesi ile verimli sonuçlar doğuracaktır. Bu anlamda önemli bir denge unsuru olduğumuza inanıyoruz.

Kurumsal misyonumuzu ve hedeflerimizi bir çıktı olarak kente aktarmamızı sağlayan en önemli unsur; bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan İSTON ailesinin her bir çalışanıdır. Üretim, tasarım, AR-GE, uygulama ve idari birimlerimizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın katkısı ile başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın şehirlerinde İBB İSTON markası yer almaktadır. Dinlenmek üzere oturulan bir bankta, adımlanan bir kaldırımda, çocukların neşelendirdiği bir oyun parkında, yolcunun beklediği bir otobüs durağında ve gözle görülmeyen yerin metrelerce altındaki bir atık su şebekesinde ve daha birçok noktada İSTON’lunun emeği var.

Bir kenti inşa etmenin aynı zamanda büyük bir eser bırakmak olduğunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul’u geleceğin şehri olarak inşa etme hedefinin bir parçası olarak bizler tasarlayarak, üreterek yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz.

Saygılarımla

Fevzi Alp Atar