AR-GE Birimi ve Laboratuvarı

Ar-Ge birimi bünyesinde, şirketin faaliyet alanlarını kapsayan her alanda proje bazlı çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışı Ar-Ge fonlarından yararlanılarak hazırlanan harici kaynaklı ulusal ve uluslararası projeler de yürütülmektedir.

Sektör ile ilgili bilimsel organizasyonlara Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan bildiri ve yayınlar ile katılım sağlanmaktadır. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarının sonucunda oluşan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil süreçleri yürütülmektedir. Bugüne kadar 13 adet patent başvurusu yapılmıştır.

Bunun yanı sıra üniversite ve araştırma enstitüleri ile stratejik işbirlikleri yürütülmekte ve bu kapsamda Ar-Ge laboratuvarlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmektedir. Şimdiye kadar 17 yüksek lisans ve 10 doktora çalışması desteklenmiştir.

İSTON Ar-Ge laboratuvarları hammaddeden ürüne kadar üretimin her aşamasında test imkânı sunan Kalite Kontrol Laboratuvarı ile ortaklaşa çalışmakla birlikte sadece Ar-Ge faaliyetleri için oluşturulmuş bölümleri de bünyesinde barındırmaktadır.


Dâhili AR-GE Projeleri

Dâhili Ar-Ge projeleri, yeni ürün tasarım çalışmaları, tüm üretim alanlarını kapsayan iyileştirme çalışmaları, maliyet çalışmaları, yeni hammadde ve yardımcı madde denemeleri vb. çalışmalardır. Ar-Ge olarak şirket iç kaynaklarıyla bugüne kadar yürütülen 143 adet dâhili proje bulunmaktadır. Bu projeler; özel betonlar, beton-betonarme borular, hazır beton, parke taşı-bordür, reaktif pudra beton, prefabrike ürünler ve şehir mobilyaları gibi şirketimizin ana faaliyet alanlarında ya da sektörel olarak gelişen güncel konularla ilgilidir.


Ulusal ve Uluslararası AR-GE Projeleri

Ulusal/uluslararası proje fonlarından faydalanılarak hazırlanan, şirketimizin üretim alanlarını ve potansiyel proje ortağı olabileceği konuları kapsayan, yurt içinden ve yurt dışından ortaklarla yürütülen projelerdir. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek fonlarına 2004 yılından itibaren başvurulmaya başlanmış olup, toplam 26 adet proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. 8 adet proje tamamlanmıştır. Bu destek fonlarından bugüne kadar 1.802.000 TL hibe alınmıştır. Tamamlanan ve devam eden projelerimiz:

(AB-EUREKA) Endüstriyel Atık Malzemelerin Çevre Düzenlemesi Amacıyla Ekonomik ve Ekolojik Değerlendirilmesi (2004)

(TÜBİTAK 1007) Şehir Altyapısında Sürdürülebilirlik için Çimento Esaslı Eko-Sünek Kompozitlerin Geliştirilmesi (2008)

(LDV) Türkiye’deki Parketaşı ve Bordür Uygulaması Eğitimini Geliştirme Projesi (2010)

(AB-EUREKA) Endüstriyel Atıklardan Ticari Ürünlere (2010)

(AB-7. ÇERÇEVE) Atık Malzemelerden Sürdürülebilir, Yenilikçi ve Enerji Verimli Beton Geliştirilmesi Projesi (2012)

(AB-EUREKA) Şiddetli Çevresel Etkilere ve Hareketli Yük Etkilerine Maruz Çimento Esaslı Kompozit Ürünlerin Geliştirilmesi (2012)

(AB-EUREKA) Çeşitli Uygulama Alanları İçin Yenilikçi Algılayıcı Prefabrik Elemanların Geliştirilmesi (2013)

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi (2013)

(TÜBİTAK 1501) Karayolu Güvenliği için Çok Ağır Hizmet Seviyesine Uygun Yerli Beton Bariyer Geliştirilmesi (2019)


Yayınlar

Ulusal ve uluslararası kongrelerde ve hakemli dergilerde 37 adet makale ve bildiri yayınlanmış/sunulmuştur.


Ödüller

Yapı Endüstri Merkezi 2006 Altın Çekül Ödülü (Reaktif Pudra Betonu)

Türkiye Prefabrik Birliği 2010-2012 Altın Kiriş Ödülü (UV Kaplamalı Parke Taşı)

İSO 14. Çevre ve Enerji Ödülleri İnovatif Çevre Dostu Ürün Finalisti (Uv Kaplamalı Parketaşı)

Türkiye Prefabrik Birliği 2012-2014 Altın Kiriş Ödülü (Geri Kazanılmış Agregaların Betonda Kullanımı)

Türkiye Prefabrik Birliği 2014-2016 Altın Kiriş Ödülü (Balistik Güvenlik Yapıları)

Türkiye Prefabrik Birliği 2016-2018 Altın Kiriş Ödülü (3D Yazıcılarla Beton Üretimi)


İş Birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıİstanbul Sanayi Odası

TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

MEF Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Türkiye Hazır Beton Birliği

Türkiye Prefabrik Birliği

Katkı Üreticileri Birliği

Agrega Üreticileri Birliği

Türk Standartları Enstitüsü

İnşaat Mühendisleri Odası


Karar Kuralı

“FR.KGM.57/18 Deney Müracaat formu Madde 12 uygunluk beyanı talep edildiğinde, yasal zorunluluk veya standartta belirtilen bir karar kuralı olduğu durumlar haricinde, aşağıda belirtilen karar kuralı formuna göre işlem yapılır.”

Karar Kuralı Formu