Yapı Denetim ve Laboratuvar

İSTON Laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, TURKAK tarafından uluslararası düzeyde akredite edilmiştir.

İSTON, laboratuvarlarındaki deney çalışmalarını aşağıdaki ilkeler uygun olarak yürütmektedir.

– Faaliyet süreçlerinde tarafsız ve bağımsız olmak,

– İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun davranmak,

– Müşteri bilgilerin gizlilik hükümlerine uygun olarak üçüncü kişilerle ile paylaşmamak,

– Faaliyet alanındaki yeniliklerin takipçisi olmakLaboratuvar Müşteri Memnuniyeti izleme prosedürünü İndir