Arge Laboratuvarı

ISTON Ar-Ge laboratuvarları hammaddeden ürüne kadar üretimin her aşamasında test imkanı sunan Kalite Kontrol Laboratuvarı ile ortaklaşa çalışmakla birlikte sadece Ar-Ge faaliyetleri için oluşturulmuş kısımları da bünyesinde barındırmaktadır.

Şirket içi ve ulusal/uluslararası ortaklı Ar-ge projelerinin ön tasarım ve prototip çalışmaları Ar-Ge laboratuarlarında yapılmaktadır. Bunun yanında Iston’un ulusal ve uluslararası Ar-ge projelerindeki akademik ortağı İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarları da kullanılabilmektedir.

Projeler

DAHİLİ AR-GE PROJELERİ
Yeni ürün tasarım çalışmaları, tüm üretim alanlarını kapsayan iyileştirme çalışmaları, maliyet çalışmaları, yeni hammadde ve yardımcı madde denemeleri vb. çalışmalardır.

ULUSAL ve ULUSLARARASI AR-GE PROJELERİ
Ulusal/uluslararası proje fonlarından faydalanılarak hazırlanan şirketimizin üretim alanlarını ve potansiyel proje ortağı olabileceği konuları kapsayan yurt içinden ve dışından ortaklarla yürütülen projelerdir. Yürüttüğümüz projelerden bazıları:

TÜBİTAK KAMAG 105G097 Şehir Altyapısında Sürdürülebilirlik İçin Çimento Esaslı Eko-Sünek Kompozitlerin Geliştirilmesi
Eureka E12936 – TEYDEB 3040308 Economical and Ecological Recycling of Industrial Waste Material for Environmental Planningi
Eureka E! 3824 – TEYDEB 9090031 Endüstriyel Atıklardan Ticari Ürün Geliştirilmesi
Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi “ Türkiye’deki Parketaşı ve Bordür Uygulaması Eğitiminin Geliştirilmesi’’
7.Çerçeve Programı Projesi “SUS-CON Atık Malzemelerden Sürdürülebilir, Yenilikçi ve Enerji Verimli Beton Geliştirilmesi”

Yayınlar

 • Kent Mobilyalarında Kullanılan Beton Parke Blokların Aşınma Direnci
 • Agrega Konsantrasyonunun Betonun Aşınma Direncine Etkisi
 • Yatay Beton Yüzeylerinde Aşınma Direncinin Arttırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar
 • İston’da Betonun Kalite Denetimi
 • Betonun Performansa Göre Tasarımı: Performans Sınıfları
 • Yüksek Performanslı Beton Ve Betonarme Borular
 • Özel Prefabrike Elemanların Ultra Yüksek Performanslı Betonlarla Üretimi
 • Karma Lifli Kendiliğinden Yerleşen Betonların Mekanik Davranışına Agrega Oranlarının Etkisi
 • Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Kompozitlerin Tasarımı, Mekanik Davranışı ve Uygulama Alanları
 • Karma Çelik Lif Donatılı Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Lif Dağılımının İncelenmesi
 • Beton Boruların Dayanım ve Dürabilitesi
 • Betonun Performansa Göre Tasarımında Yeni Gelişmeler
 • Mechanical Behavior of High Performance Steel Fiber Reinforced Cementitious Composites under Cyclic Loading Condition
 • Curing Effects on Fracture of High Performance Cement Based Composites with Hybrid Steel Fibers
 • Concrete Construction Industry – Cement Based Materials And Civil Infrastructure – (CBM-CI)
 • Mechanical Behavior of Hybrid Steel Fiber Reinforced Self Compacting Concrete
 • Çimento Esaslı Ultra Yüksek Dayanımlı Kompozitlerin Tasarımı ve Üretimi
 • Şehircilikte Çok Amaçlı Kabinler, Kompozit Ürünler ve Hammaddeler Fuarı Kompozist
 • Kırmızı Çamurun Renkli Beton Üretiminde Pigment Olarak Kullanımı
 • Utilization of red mud as a pigment in the production of paving stone and curb Stone
 • Çelik Tel Donatılı Ultra Yüksek Performanslı Betonların Mekanik Davranışı

İş Birliği

  • İstanbul Sanayi Odası
  • Tübitak Marmara Araştırmaları Merkezi
  • İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Türkiye Hazır Beton Birliği
  • Türkiye Prefabrik Birliği
  • Türk Standartları Enstitüsü
  • İnşaat Mühendisleri Odası
  • Belgrad Üniversitesi – Sırbistan
  • IKT (Institute for Underground Infrastructure) – Almanya