İSTON, belirlediği risk ve fırsatlar doğrultusunda kısa ve orta vadeli hedefleri ile iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını yürütmektedir. Hedefimiz faaliyet süreçlerini iyileştirerek ve yeni ürünler geliştirerek ürün yaşam döngüsünün tamamında düşük karbon stratejisine uygun hareket etmektir. Enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesi adına 2020 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarına başlamış, 2021 yılında 2 tesisine (Tuzla ve Hadımköy) belge alınmasını hedeflemiştir. Bunların yanında üretim tipimizden dolayı yoğun emisyon oluşması ve bu emisyonların en aza indirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Akredite Laboratuvarlarda periyodik olarak ölçümlerimiz yaptırılmaktadır. Tesislerimiz Bakanlık tarafından Çevre İzni ‘ ne sahiptir.