Çevresel Ürün Beyanı (EPD) İSTON Hazır Beton üretiminin küresel ölçekte çevreci standartlara uygunluğunu onayladı


İSTON tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile sürdürülebilirliği ilke olarak benimsemektedir. EPD belgesi ile İSTON’un çevreci yönetim anlayışı uluslararası ölçekte bir kez daha onaylanmıştır.

EPD değerlendirme sistemi; üretim süreçlerinde hammadde tedariki, üretim koşulları ve ürünün yaşam içindeki etkilerini değerlendiren bir sistem olma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda üretim süreçlerindeki enerji kullanımı, emisyonlar ve atık oluşumu gibi parametreleri değerlendirerek yapı malzemeleri üreticilerinin faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmekte ve beyan etmektedir. EPD çevre bilincinin kurumsal olarak gelişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

EPD sertifikasyonunun temelini oluşturan LCA ( Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) çalışmaları sayesinde, inşaat ürünleri için üretim süreçleri ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkinin ayrıntılı inceleme yapılabilmesi yeni politikaların önerilmesine olanak sağlamaktadır.

İSTON C30/37 Hazır Beton için SP-04806 kayıt numarası ile hazırlanan EPD belgesi EPD Türkiye ve Uluslararası EPD Sisteminde tescil edilerek yayınlanmıştır . Kayıtlı EPD belgesi tüm küresel pazarlar için geçerlidir.