Yönetim Kurulumuzun 21.02.2022 tarih 27 nolu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.03.2022 Cuma günü Saat 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı (PDF)