...

Merhaba,

Medeniyetlerin başlangıç noktasıdır şehirler. Mekân ile birlikte sanat, felsefe, bilim ve tarih de inşa edilir kentlerde. Odağında insanın olduğu, geniş anlamıyla bir kültür oluşumu söz konusudur bu inşa sürecinde. Bu bakımdan kente ve kentliye yönelik yapılan her üretim tarihi ve insanı bir sorumluluk niteliği taşır.

İlk yerleşimlerin MÖ 8500 tarihine uzandığı kadim şehir İstanbul’u bu kavrayış ile ele aldığımızda, hem milli hem de insani bakımdan özenli, kapsayıcı ve özgün olmak daha da önemli hale gelmektedir. Mekân ve insan ilişkisini sosyolojik bağlamda ele aldığımızda, kentsel dönüşümün bireysel dönüşüme etkisini anlamanın gereği ortaya çıkmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olarak, altyapı ve üstyapı kentsel donatı elamanlarını üretmek üzere kurulmuş olan şirketimiz İSTON AŞ’nin kurumsal vizyon ve misyonun temelinde kentsel yaşam ağı olgusu yer almaktadır. Zira bizler ürün ve hizmetlerimizle şehrin altında ve üstünde geniş bir ağ ile yaşama temas etmekteyiz. Bu bakımdan insan ve mekânı birbirine bağlayan, kentsel unsurların birbiriyle iletişimini sağlayan araçların varlığı çok önemlidir. Köprü kurucu bir sosyal sermayenin güven, aidiyet, sahiplenme ekseninde bir kentlileşmeyi yaratmasına katkı vermek kurum felsefemizin özünü teşkil etmektedir.

Ortak yaşam kültürünün gelişimine katkı sağlayacak nitelikte ürün ve hizmetleri ortaya koymak tasarım ve Ar-Ge çalışmalarımızın motivasyonu olacaktır. İstanbul’un çeşitlenerek artan ihtiyaçlarını, sürdürülebilir bir yaşam perspektifi ile karşılamak gelecek nesiller için sorumluluk bizler için.

Doğal sermaye ve insan sermayesinin koruyacak kurumsal politikalarla, Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘insana saygı’ prensibi ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin temel yönetim ilkelerinin doğal bir parçası olma bilinci ile hareket edeceğiz.

İSTON ailesinin; emeğini, bilgisini, iyi niyetini ortaya koyan tüm çalışanları ile birlikte her şeyin çok güzel olduğu, başarının onurunu yaşayıp yaşattığımız zamanlara ulaşmayı diliyoruz.


Saygılarımla

Ziya Gökmen TOGAY

Genel Müdür