YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ

Kuruluşumuzda TSE tarafından Belgeli olarak,

Tasarım aşamasından başlayarak Üretim, Pazarlama ve satış sonrası Hizmetlere kadar Tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişme hedefiyle kalite Yönetim Sistemi Çevreye gösterilen saygı ve çevre icraatlarının sürekli iyileştirebilmesi hedefiyle çevre yönetim sistemi Çevreye Gösterilen Saygı ve Çevre İcraatlarının sürekli iyileştirebilmesi hedefiyle çevre yönetim sistemi,çalışma ortamları,yapılanişlemlerden ve kullanılan, Üretilen Maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirme hedefiyle iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, işletilmektedir..

“Laboratuvarlarımız TÜRKAK Tarafından Akrediteli Olarak Hizmet vermektedir”

TSE Ürün belgelendirme müdürlüğü tarafından tesislerimizde üretilen ürünlerimiz belgelendirilmiştir.

 

İSTON A.Ş. 2001 yılında başladığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarıyla kaliteye ve ilk adımını atmıştır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Deneyim ve teknolojiyi kullanarak kentsel altyapı ve üstyapıya yönelik özgün tasarım ve uygulamalar ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan İSTON vizyonu doğrultusunda;

 • Yönetim Sistemleri çerçevesinde sürekli gözden geçirme ve iyileştirme yaklaşımıyla faaliyetlerimizi yasal gerekliliklere uygun olarak sürdürmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli eğitim ile tüm çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmeyi, AR-GE faaliyetlerini beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirmeyi,
 • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı, doğal kaynakların israfını önlenmeyi veya en aza indirmeyi, atıkları azaltarak ve geri dönüşümünü sağlayarak ülke ekonomisine kazandırmayı,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğini tehdit eden risklerini, etkin bir değerlendirme yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı

Politika olarak belirlemiştir

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

İSTON, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

Taahhüt eder.