Yönetim Kurulumuzun 03.05.2021 tarih 55 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Saat 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


2020 Genel Kurul Çağrı Metni