Price Calculation For Reinforced Concrete Buildings Up To 30 Floors
If you are not sure about the technical information required below, you can contact us by filling out the "Get a Quote" form.
Please write your name and surname.
Please wirte a valid e-mail.
Please write your phone number.
Please enter valid information!

Betonarme alan olarak bodrum dahil 10 kat ve üzeri binalarda ; RYTEİE RİSKLİ YAPILARIN TESBİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR (6306 Sayılı yasa kapsamında) yapılacak incelemelerde TBDY 2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ fiyatı uygulanacaktır.